Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacyverklaring
Via de webshop www.robots4all.be van Common Sense Applications bvba (hierna: “Robots4All”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Robots4All acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en onze cookieverklaring

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden

u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2018.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, zowel in de winkel(s) als online, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
 
Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld.
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier/online chat programma, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen, workshops en andere acties/activiteiten waar u aan hebt deelgenomen en uw gegevens hebt achtergelaten.
 
Wij verwerken de volgende gegevens van u (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen, het aanmaken van een account en het invullen van een contactformulier):

Voor- en achternaam
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummer
IP-adres
Betaalgegevens
Aankoopgeschiedenis
Online klikgedrag
 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het aanschaffen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website

het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan

het na uw toestemming verzenden van gepersonaliseerde berichten op basis van onder andere uw interesses en uw aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). In de paragraaf ‘profilering’ vertellen wij hier meer over

het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, workshops, acties en andere aangelegenheden

het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website

het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline
 
Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren, bijvoorbeeld zo lang u uw account niet hebt verwijderd. Wij houden uw gegevens bij voor een periode van 7 jaar.
E-mail
Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 
Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Zo worden uw adresgegevens doorgegeven aan de pakketdiensten die uw bestelling afleveren, zoals Post of technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij uw gegevens volgens onze regels behandelen.
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
 
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies (zie cookie verklaring).
 
Profilering
Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door uw persoonlijke (offline) gegevens te koppelen aan uw andere gegevens, zoals online bestellingen, aankoopgeschiedenis en klikgedrag. Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met data die wij van externe partijen hebben verkregen, indien u hier toestemming voor hebt gegeven bij deze partij of bij ons. Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij uw interesses en aankoopgeschiedenis of kunnen wij een kredietcheck uitvoeren in de gevallen waarin wij dit nodig achten. Op deze wijze kunnen wij beter en gerichter met u communiceren en kunnen wij diverse analyses uitvoeren. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde blijven waarborgen en hebt u het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden aan onze profilering door uw eerder gegeven toestemming in te trekken.
 
Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.
 
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kan hiervoor contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
Contactgegevens
Als u vragen hebt over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kan u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0476/52.96.41 of via ons contactformulier.

***********
Cookies
Informatie over het gebruik van cookies op de Robots4All-webshop
Robots4All maakt op deze webshop gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze webshop bezoekt. Hierdoor kunt u bepaalde functies op onze website gebruiken en worden uw persoonlijke voorkeuren onthouden. Ook kunnen wij anoniem gegevens bijhouden over uw bezoekgedrag. Dit helpt ons om onze website te verbeteren.
 
Op deze pagina kan u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies wij plaatsen.

Wat zijn cookies?
Welke cookies plaatsen wij?
Waarvoor gebruiken wij cookies?
Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Contactgegevens
 
Wat zijn cookies?
Webshops hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de shop zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen gebruikt worden door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt.
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze webshop inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvrien-delijkheid van onze webshop zoveel mogelijk waarborgen. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.
Wanneer u onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Op het moment dat u verder op onze website klikt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Deze cookieverklaring is van toepassing op de webshop van Robots4All (www.robots4all.be) en tot stand gekomen in samenwerking met branchepartijen en besproken met ICT recht. Onze privacyverklaring en deze cookieverklaring zijn voor het laatst aangepast op 1 december 2017.
 
Welke cookies plaatsen wij?
Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

Double Click
Double Click Floodlight
Facebook connect
Facebook custom audience
Google Adwords Conversion
Google Analytics
Google Dynamic Remarketing
 
Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze webshop en andere communicatiekanalen worden gebruikt door de bezoekers of lezers

het optimaliseren van onze diensten

het afstemmen van het productaanbod en content op onze website en onze correspondentie, op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag. Bijvoorbeeld het tonen van uw voorkeursinstellingen

Met bovenstaande aanbieders hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
 
Profilering
Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door uw persoonlijke gegevens te koppelen aan uw andere gegevens, zoals online bestellingen, aankoopgeschiedenis en klikgedrag. Uiteraard doen wij dit alleen als u dit bij ons hebt aangegeven.
Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met data die wij van externe partijen hebben verkregen, indien u hier toestemming voor hebt gegeven bij deze partij of bij ons. Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij uw interesses en aankoopgeschiedenis of kunnen wij een kredietcheck uitvoeren in de gevallen waarin wij dit nodig achten. Op deze wijze kunnen wij beter en gerichter met u communiceren en kunnen wij diverse analyses uitvoeren. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde blijven waarborgen en hebt u het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden aan onze profilering door uw eerder gegeven toestemming in te trekken.
 
Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 

 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring en deze cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 
Contactgegevens
Als u vragen hebt over uw privacy en onze cookieverklaring, dan kan u telefonisch contact met ons opnemen via 0476/52.96.41 of via ons contactformulier.

 

Welkom in onze shop

Robots4All is gespecialiseerd in kwalitatieve STE(A)M-producten en educatieve elektronica.

* Bestellingen voor scholen mogelijk.   
  Contacteer ons vrijblijvend voor een
  offerte.
Common Sense Applications BV
Potteel 29
1730 ASSE
BE 0893.481.747
RPR Brussel

Mail : info@robots4all.be
Rekeningnr.: BE55 0689 3141 5144

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.